Samostan Nade

Nakon što je Adepta Sororitas sestra Somberle bila blažena s Carevom vizijom koja joj je rekla da sagradi samostan “tamo gdje cvijeće gori” ona je došla na planet Iochantos i sagradila samostan na Kremen-planini prekrivenoj cvijećem.
Danas ga predvodi časna majka Agatha, te broji dvjestotinjak sestara posvećenih širenju svetog Carevog svjetla. Strancima je pristup zabranjen i nepozvane osobe su smaknute na licu mjesta.
Samostan je skromna građevina (vidi sliku) gdje sestre čuvaju svete Careve relikvije.
Samostan zore

Samostan Nade

Mračno Krivovjerje ApisMellifera