Yed

Description:

Gang leader u podtrbušini Ambulona. Njegova prepoznatljiva tetovaža je naravno inicijal njegovog imena, kažu članovi njegove bande. Tattoo artist koji ju je radio netragom je nestao, navodno nakon male konfuzije oko rasporeda tipki na svetom uređaju za pisanje.

Bio:

Yed

Mračno Krivovjerje ApisMellifera