Tetuba

Description:

vještica, služavka u kući Lacrima. Navodno baca Carski tarot i čita ljudima sudbinu iz karata. Dio kruga koji služi crnog čovjeka.

Bio:

Tetuba

Mračno Krivovjerje ApisMellifera