Angie

scavenger

Description:

snalažljiva i prepredena klošarka koja se bavi prikupljanjem komponenti i izradom maštovitih oružja. Bones ju preselio u Novu Castillu gdje ju čeka bolji život

Bio:

Angie

Mračno Krivovjerje ApisMellifera