Mračno Krivovjerje

Povampirena svemirska stanica, oh my!

Izvještaj agenta Bonesa za debrief u sjedištu presvete carske Inkvizicije u Tricornu na Scintilli:

Suprotno očekivanjima, nismo puno vremena provlei na Iocanthosu. Naime, dobili smo poziv da se hitno vratimo na Scintillu.

Na brodu inkvizicijskog poslušnika kapetana Rosenkreuza dobili smo dojavu o nekakvoj stanici koja je prije nekoliko tisućljeća nestala u warpu, a sada se pojavila i na kursu je prema Scintilli. Nadalje, na stanicu je zalijepljen i brod lokalnih svemirskih smećokradica, tih i misteriozan. Sve smrdi na herezu, teodlazimo istražiti.

U stanici smo imali šta za vidjeti. Poludjeli servirtori s heretičnim implantatima rampagaju na sve strane, liftovi i pokretne trake se čudno ponašaju, a u sve je umiješana i nekakva kutija koja misli bez mozga (!). Tako nešto je u najmanju ruku mrsko caru, pa se primamo posla. Nakon što smo od poludjelih servitora preoteli svetu carsku tehnologiju – heavy bolter – krećemo u krvavu čistku.

Pužući satima (ako ne i danima) kroz najskrovitije kutke svemirske stanice, konačno nalazimo središte sveg zla – korumpirani hram Strojoboga. No ne zadugo! Decidiranim manevrima satiremo glavnog vođu, velikog polustrojolikog servitora s neobičnim naoružanjem, od kojeg ne ostaje ni za nahraniti carske pse ili još gore, štakore iz najsmrdljivijeg košničnog grada.
Nakon velikog vođe svemirskih heretika, u plamenu stradava i njegova “misleća kutija”, zla i okrutna naprava kojom je manipulirao čitavom stanicom (!).

Na kraju, svemirska stanica je spašena, što je režimu prišparalo neviđene količine novca, a sigurno će imati i kakvu drugu, nefinancijsku korist.

Slava Caru!

Comments

Izvještaj časnoj majci Agathi samostana Zore, Iocanthus.

Slava neka je Caru, Stvoritelju i Razrušitelju, neka je Njegova pravda sveobuhvatna!
Po svetoj dužnosti pridružena sam ćeliji Svete Careve Inkvizicije kako bi Njegove službenike održala na pravom putu prema spasenju. Pri ulasku u sistem Scintille saznajemo da je na rubovima sistema uočena stanica Trisagion, izgubljena još od 38.milenija, na putu prema samoj Scintilli. Naš zadatak bio je izvidjeti i uništiti svaku moguću korupciju na vječnu slavu Cara. Stanica je uistinu odraz sveopsežne Careve mudrosti, jer Careva moć još uvijek struji kroz nju i ispunjava je. U ovoj misiji posebno se iskazao agent Haxstes, koji je vođen Carevom mudrošću obavljao svete rituale i uspješno nas vodio kroz stanicu. Agent Bones pokazao se izazito oštra oka i vjernog srca u službi uklanjanja prijetnji Carstvu – nesvetih heretika. Uklanjanje heretika obavljeno je sa velikim žarom, a najveća nagrada, koju je presveti Car odlučio pokloniti svojoj poniznoj kćeri, bila je presveta relikvija teškog boltera preoteta iz ruku heretika. Vođeni Carevom mudrošću dospjeli smo do centralnog hrama, gdje je svima njima upravljao najnesvetiji od svih heretika, spojen nesvetom tehnologijom za Carohulni sanduk. Sveto Carevo streljivo uprotrijebljeno je za pročišćenje nesvetog sanduka, kao i velikog broja heretika. Nakon pročišćenja Svetim Carevim Streljivom stanica je spašena od nesvetog utjecaja i vraćena u Carevo svjetlo, slava neka je Caru navijeke.
Neka Carevo svjetlo i dalje svijetli nad Njegovom djecom, i svojom Svetom Vatrom na put vrati sve koji su s njega skrenuli.

dhobbry

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.